Anvendelse av de kunstterapeutiske metodene

Våre medlemmer er spredt over hele landet og anvender de kunstterapeutiske metodene innen et bredt spekter av yrker. Vi ønsker å gjøre det mulig for deg å finne frem til kunstterapeuter som anvender de kunstterapeutiske metodene innen beslektede fagfelt på tvers av landsdelene.

Klikk på hver sektor, så kommer du til en oversikt over terapeutene innen de ulike feltene!

 

anvendelseny

Forsiden