Forsiden

Artikler og fagstoff om Kunstterapi

Kunstterapi er en fruktbar metode som kan anvendes med suksess i ulike sektorer. Her kommer artikler som forteller om kunstterapeutisk praksis og utviklingsarbeid hentet fra vårt medlemsblad Rubin, samt lenker til aktuelle fagartikler og pressestoff.

Artikler fra medlemsbladet Rubin

Rubin 2-2017

Fokusorientert kunstterapi - ved Knut Omholt
I en gruppe studenter jeg hadde i kunstterapi ved universitetet i Ås i vår tok jeg noen ganger i bruk en tilnærming som kalles ‘fokusorientert kunstterapi’. Jeg gjorde gode erfaringer med det og vil her dele noen hovedpunkter i det som den fremgangsmåten innebærer.
Les mer: Fokusorientert kunstterapi

 

Rubin 1-2017

Fotografi som terapi til å kunne se omgivelsene - ved Knut Omholt
Muligheten til å ta fotos av det som passerer er nå med de fleste i form av kamera i mobiltelefonen. Og mange bruker det flittig.
Les mer: Fotografi som terapi

 

Rubin 2-2015

Kunstterapi og egocide med personer der har haft et stofmisbrug - ved Lotte Pedersen
Har man i længere tid et stofmisbrug kan man sige, at man har en anden identitet, en misbrugs identitet. Ofte har man glemt hvem man er i virkeligheden...
Les mer: Kunstterapi og egocide

 

Rubin 2-2015

Livet i Noahs Ark - del 2 – ved Cecilie Meltzer
Vi har alle et forhold til dyr. Det handler om erfaring og kunnskap fra reelle møter med dyr i den virkelige verden, fra våre drømmer eller fra historier hentet fra beskrivelser i fabler, folkeeventyr og sagn.
Les mer: Dyrefigurer som redskap til å utforske interaksjonen i en gruppe.

 

Rubin 1-2015

Livet i Noahs Ark - del 1 – ved Cecilie Meltzer
Vi har alle et forhold til dyr. Det handler om erfaring og kunnskap fra reelle møter med dyr i den virkelige verden, fra våre drømmer eller fra historier hentet fra beskrivelser i fabler, folkeeventyr og sagn.
Les mer: Med dyr som hjelpere i veiledning og terapi.

 

Rubin 1-2014

Kunstneriske uttrykk kan være taushetens stemme - ved Kis Henriksen
I den traumepedagogiske praksis er det snakk om et møte mellom kunst og traume, hvor kunsten skal forstås som estetisk uttrykk eller uttrykk for sanseinntrykk, opplevelser og erfaringer som kan hjelpe barnet med å uttrykke det som ellers ikke kan finne ord.
Les mer: Møtet mellom kunst og traume

 

Rubin 1-2014

Samarbeid gir forståelse - ved Astrid M. Bondø
Elevprosjekt ved Nadderud videregående skole – hvordan skape forståelse og fred blant unge flyktninger som i utgangspunktet er «fiender».
Les mer: Kreativ samhandling og kommunikasjon kan bidra til å styrke fellesskapet

 

Rubin 2-2013

Hva kan kunstterapi hjelpe barn til? - ved Susanne Weiss-Aderkass
Kurset «Antroposofi og Steinerpedagogikk» hjalp meg først og fremst til å huske det jeg lærte om emnet ved kunstterapiutdanningen min i Tyskland.
Les mer: Kunstterapi i barneskolen

 

Rubin 2-2013

Kunstterapi og TRE (trauma releasing exercises) - ved Ann Ellsie Morger, Barnevernpedagog
TRE (trauma releasing exercies) ble utviklet av dr. David Berceli i USA. Psykolog Barbro Andersen var den som brakte metoden til Norge. De begge, samt andre sertifiserte TRE instruktører, ble involvert og hjalp mange personer som var rammet av det traumatiske terrorangrepet 22. juli for 2 år siden.
Les mer: Kan fargeleggingen av kroppsskissene beskrive de faktiske forhold

 

Rubin 1-2013

Familiekonstellasjoner og kunstterapi - ved Pia Storm Kalhof
Kreative uttrykk, bevegelser, lyder, setninger, følelser og sanselige inntrykk. Vi kan la oss føre og la oss bli beveget, overgi oss selv til noe som er større enn oss. I en annen dimensjon, men samtidig i denne verden.
Les mer: «Familiekonstellasjoner kan for en nybegynner være veldig utrygt og uhåndgripelig.»

 

Møte mellom kunstterapi og pedagogikk
Om bruk av kunstterapi i kulturskolen og videregående skole

Ved Brita Lodberg-Holm, (2/2009)
Arkitekt, pedagog og kunstterapeut

Å arbeide med barn er en spesiell utfordring som krever stor grad av fleksibilitet, humor, tålmodighet
og mye kreativitet. Barn har som kjent stor grad av innlevelse og engasjement. De blir raskt inspirert
av kreative opplegg, men samtidig er de sårbar i sin åpenhet.

Les mer:
Møte mellom kunstterapi og pedagogikk


 

Kunstterapeut på psykiatrisk poliklinikk i Kongsberg
Ved Pia Storm Kalhof, (1/2009)
Kunstterapeut og intensivsykepleier

Jeg fikk lyst til å være med å bygge opp kunstterapigrupper i det etablerte system, formidle den kunstterapeutiske tanke, være en del av et team og få erfaring med pasienter innenfor psykiatrien.

Les mer:
Kunstterapeut på psykiatrisk poliklinikk i Kongsberg


 

Maling med barn
Kunstterapi som metode i det forebyggende arbeid
Ved Anne-Lise F. Strøm, (1/2009)
Barnevernspedagog og kunstterapeut

Brettene med maling setter jeg på små krakker ved hvert staffeli, så vet vi hvor malingen er. Krakkene er også fine til å stå på dersom papiret er så stort at barnet ellers ikke når til toppen. Barn elsker å stå på krakk og male og dette kan utnyttes dersom barnet ellers i hverdagen er høyt og lavt.

Les mer:
Maling med barn

 

Kunstterapi i kulturskolen
Høyst personlige betraktninger og refleksjoner om det å jobbe som kunstterapeut
i en kulturskole

Ved Nina Lillefjære, (2/2008)
Formingslærer og kunstterapeut

Kulturskolen driver ikke med terapi, men jeg bruker kunstterapeutiske metoder og
tilnærmingsmåter som et pedagogisk redskap. Det betyr imidlertid ikke at tilbudet ikke har en terapeutisk virkning.

Les mer:
Kunstterapi i kulturskolen |

 

 

Kunstterapi i Palestina
Ved Steffen Rostock Svendsen, (2/2006)
Spes. i klinisk psykologi, kunstterapeut

Vi ønsket derfor å gi hjelperne tid og rom til seg selv; med kunst- og uttrykksterapimetoders mulighet for øket bevissthet om egne reaksjoner, og til en forløsning og bearbeiding av vanskelige og traumatiske følelser og opplevelser.

Les mer:
Kunstterapi i Palestina


 

Tanker om at LEDELSE = troen på at mennesket må LEDES
Ved Kirsten Athammer, (1/2006)
Pedagog, kunstterapeut og enhetsleder

I skoleverket handler ikke ledelse bare om å ”lede” ansatte, men også om å ”lede” barn/unge, samt foreldre/pårørende. I tillegg står man i en dobbel ”kryssild”, i forhold til lojalitet til kommunens administrasjon, og deres ”ledelse” som – igjen – skal formidles til ansatte, elever, pårørende…

Les mer:
Tanker om at LEDELSE = troen på at mennesket må LEDES

 

 

Kropps-symptomer og psykiske problemer som veivisere til ubevisste potensialer og selvstendighet!
ved Sølvi Maria Engvik,
(2/2005)
Uttrykksterapeut, Stokmarknes sykehus

Dette med å følge drømmeprosesser mellom sinn og kropp, gjør at klienten lytter til sine egne signaler på en ny måte. De får et nytt forhold til egen kropp. Det har revolusjonert mitt arbeide. Prosessen og utforskningen kan sammenlignes med hvordan en blomst folder ut sine knopper.

Les mer:
Kropps- symptomer og psykiske problemer som veivisere til ubevisste potensialer og selvstendighet!

 

Kunstterapi i sorggrupper
ved Torill Støylen,
(2/2005)
Gruppeleder i sorggrupper, Frivillighetssentralen.

Det kunstterapien først og fremst bidro med i vår lille gruppe var å gi deltagerne nye inntrykk, tanker og impulser slik at opplevelsen av tap kunne hvile et øyeblikk. Å komme i balanse slik at sorgen ikke tar all plassen, er ikke mulig hvis det å sørge får all oppmerksomheten. Vi trenger av og til en spontan latter og en interessant opplevelse midt i alt det triste.

Les mer: Kunstterapi i sorggrupper

 

male

Kreativ gruppe for mødre med vanskelige barn
ved Solveig Sveinhaug, (1/2005)
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ullevål sykehus.

I den kreative gruppen bruker vi kreative metoder, det er ikke en terapigruppe men virkningen av den har terapeutisk effekt for mødrene.

Les mer: Kreativ gruppe for mødre med vanskelige barn


Kunstterapi i barne- og ungdomsskolen
ved Wenche Harriet Johansen,
(2/2004)
Kunstterapeut i barne- og ungdomsskolene på Rognan og Røkland.

Drømmen min er å kunne gi elevene et trygt rom hvor de kan ta ut sin yrende vitalitet, glede, sine frustrasjoner, sin angst, sine eksistensielle spørsmål, sitt sinne/ aggresjon uten å bli sensurert/evaluert.


Les mer: Kunstterapi i barne- og ungdomsskolen

 

Kunstterapeutiske metoder i tverrfaglig gruppeveiledning
ved Øystein Skaland,
(1/2004)
Sykehusprest, Psykiatrisk avdeling, UNN

Alle gis mulighet til å si noe om sitt billede, og vi andre får spørre – mest mulig åpent og minst mulig tolkende om det vi ser i bildet og det vi ellers vet om vedkommendes arbeidssituasjon.

Les mer: Kunstterapeutiske metoder i tverrfaglig gruppeveiledning

 

Artikler fra pressen

Organizational Aesthetics, 07 - 2016

Life in Noah’s Ark. Using animal figures as an arts-based projective technique in group work to enhance leadership competence – ved Cecilie Meltzer

Les mer: Life in Noah’s Ark

 

Organizational Aesthetics, 07 - 2015

Understanding the ambiguity and uncertainty in creative processes when using arts-based methods in education and working life – ved Cecilie Meltzer

Les mer: Understanding the ambiguity and uncertainty in creative processes...

 

Aftenposten, 7. oktober 2012

Danser med sjefer
Ledereksperter er enige om at det ikke lenger holder med PowerPoint-presentasjoner, men har kunst og kultur en rolle i lederopplæringen, eller er det bare tull?
- Har det noen hensikt å drive med maleri når man skal lære å bli en bedre, mer kreativ leder?

Les mer: Blir man en bedre leder av å danse tango?

 

Velferd, 5/2009

Kreativ aktivitet får folk i arbeid – ved Cecilie Meltzer
Prosjekt Værket har vært et kommunalt tilbud i personlig utvikling for arbeidsledige med psykiske eller sosiale problemer i alderen 20 – 55 år. Her har de ansatte gjennom årene utviklet et aktiveringstiltak med hovedfokus på kreativt arbeid. Gjennom årene har de kunnet vise til overraskende gode resultater.

 

Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 20/2007

Kunstterapi ved psykisk lidelse – ved Gunvor Lunde
Kunstterapi kan brukes i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser.
Enkelte pasienter er for syke til å kunne gjennomføre slik terapi, men en del kommer inn i en fruktbar prosess hvor de får gitt uttrykk for opplevelser og følelser og oppnår økt bevissthet i forhold til disse.
Les mer: Kunstterapi ved psykisk lidelse

 

Mental Helse Norge. Tidsskriftet Sinn og Samfunn, september 2007

Flere får hjelp mot spiseforstyrrelser – ved Guro Waksvik
Enhet Spiseforstyrrelser ble offisielt åpnet i Stavanger 31. august, et nytt spesialtilbud i Norge. - Altfor mange går altfor lenge med en spiseforstyrrelse. Jeg ønsker at folk skal vite om oss og å søke hjelp så tidlig som mulig, sier psykologspesialist og enhetsleder Bent Horpestad ved Stavanger Universitetssykehus.

 

Karmsund Avis, 16/06 2007

Nye metoder innen psykiatrien – ved Kjell A. Johannesen
Kunstterapi i grupper er en utfordrende form for terapi. Ved å bruke bildemediet fullt ut uten å gå veien om tolking kan deltakerne komme i kontakt med viktige sider av seg selv, og få anledning til å utvikle sin evne til dialog.

 

Mental Helse Norge. Tidsskriftet Sinn og Samfunn, april 2007

Arbeid og psykisk helse – ved Siv Helen Rydberg
NAV og ”Vilje viser vei” i Finnmark arrangerte et seminar i Alta 26.-27. april 2007 om:
”Arbeid og psykisk helse”.

 

Mental Helse Norge. Tidsskriftet Sinn og Samfunn, april 2007

Bildene kommer først, og så kommer ordene – ved Helge Fagerlie Nilsen
Alle har problemer, utfordringer, drømmer og håp, En tegning eller et annet kunstnerisk uttrykk brukes for å få til en samtale om egne følelser og egen kropp. I de første møtene mellom bruker og terapeut jobbes det med å visualisere alt dette, og så skal problemene i litt overført betydning bearbeides. Men en uttrykksterapeut kan aldri bestille en bestemt løsning. Utrykksterapeuten prøver å vekke kreativiteten til live, og da vil et resultat komme som en naturlig prosess.

 

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning - Vol 2, nr. 2 - 2005

"Bildet holder folks smerte" – ved Diana K. Munkner
Om kunstens betydning ved bearbeiding av et alvorlig livsproblem

Artikkelen presenterer resultat fra en kvalitativ studie, basert på intervju med 6 kvinner som hadde malt bilder når de var i en vanskelig livssituasjon. Formålet var å utforske og beskrive hvilken mening det hadde for kvinnene å involvere seg i en billedskapende prosess. Hva opplevde kvinnene som spesielt ved å arbeide med sine problemer på denne måten?