Om Kunstterapiforeningen

Foreningens formål er å utvikle faget kunstterapi, og etablere et faglig forum for studenter og utdannede kunstterapeuter.

 

KUNSTTERAPIFORENINGEN
er en landsdekkende forening av kunstterapeuter i hovedsak utdannet ved to ulike skoler;
Institutt for kunstterapi Danmark/Risør og Sattva Kunstterapeutiske Institutt i Tromsø.
Foreningen ble formelt stiftet i mai 2002.

 

Aktiviteter i foreningen:

RUBIN:
Vårt medlemsblad blir gitt ut 2 ganger pr. år, i midten av februar og september. Vi fokuserer på oppbygningen av vår organisasjon, synliggjøring av hvem vi er, faglig debatt, markedsføring, informasjon fra regionene, møtetidspunkt, innlegg med temaer av felles interesse, kunstneriske innslag. Medlemmene inviteres til å skrive innlegg og bidrag til bladet.

INTERNETTSIDER:
Som medlem av foreningen er det mulig å markedsføre sitt kunstterapeutiske tilbud på våre publikumssider. Som medlem får en også tilgang til egne medlemssider. Her finnes en del nyttig informasjon som vil være av interesse for deg som utøver av kunstterapi.

SEMINAR:
Hvert år avholdes et seminar i forbindelse med vårt årsmøtet. Etter ønske fra medlemmene søker vi å holde seminaravgiften lav slik at flest mulig har anledning til å delta. Temaene varierer; vi prøver å ta pulsen på medlemmene og komme med tilbud det er behov for.

 
     
Tidligere seminar i regi av kunstterapiforeningen
2019

Skyggen og skyggemateriale

v/psykodramatiker Sissel Kristianne Helberg Bøhn

2018

Skam og kreativitet

v/ Phd psykolog og glasskunstner Vibeke Skov

2017

Hva kan kunst og kultur gjøre?

v/lege og forfatter Audun Myskja

2016

Samspel i bildterapins landskap

v/ sertifisert bildeterapeut Jenny Butler

2015

Mandala og sorg

v. billedterapeut Anne Lindahl Schanche

Mouths and Meaning – workshop

v. Dr. Bronwyn Patten

Kunst og krig

v. Per Rutledal, skapende kurator og krigsveteran og John McDermott, kunstner og krigsveteran

2014

«Inn i bildet»

v. dipl. kunstterapeut og billedkunstner Jeanette Eek Jensen

Norske hemmeligheter

v. Cathrine Louise Finstad

Kunstterapi som forebyggelse md depression

v. Vibeke Skov, dr. Psyk, kunstterapeut og glasskunstner

Fra kaos til kosmos/The Cycle og the Creative Quest

v. kunstterapeut Cecilie Meltzer

Traumer og kjærlighet – multigenerasjonell psykotraumatologi

v. Mira Tveitane

2013

«Livstonen»

v. Marie Bergman

2012

Arbeid med blinde

v. Siri Eek, dipl. kunstterapeut

Arbeid med sorggrupper etter dødsfall

v. Torill Støylen, kunstterapeut og ergoterapeut

Erfaringer fra å skape og drive et atelier for barn i barnehager

v. Siv Rutgerson, dipl. Kunstterapeut

Kreativt arbeide med flyktninger

v. Marit Eilertsen, kunstterapeut

Bruk av kreative metoder i relasjonsbygging i den videregående skole

v. Siv Anita Jacobsen og Sissel Berg-Hansen

”Jeg fant, jeg fant, sa Askeladden” - med kreativiteten som støttespiler

v. klinisk psykolog Barbro Maria Andersen

Nevromotorisk trening – som supplement til kunstterapeutiske teknikker

v. Anne Evjen, lege og kommunikolog

2011

Arbeid med traumetilstander via kroppen

v. klinisk psykolog Barbro Maria Andersen

2010

Å skrive om kunstterapi og å skrive innafor kunstterapi

v. Tordis Irene Fosse og Nanna Paalgard Pape

2009

Om ritualer, med vekt på død/gjenfødelsesprosessen

v. prest Helge Hognestad

2008

Oppmerksomhetstrening for kunstterapeuter.

v. Michael de Vibe, lege og underviser

2007

Det 3. dimensjonale bildet i handling.

v. Gro Slettemark, psykodramaregisør

2006

Den musiske medisin.

v. Audun Myskja, lege og forfatter

2005

Åse Minde, et møte med en pioner.

v. Åse Minde, kunstterapeut

2004

Sporene i kroppen etter sjokktraumer.

v. Karen Margrete Sæbø,
kroppsanalytiker og psykoterapeut

2003

Hvordan etablere seg som kunstterapeut?
Arbeid m. familiekonstellasjoner.

v. erfaren markedsfører m. fl.
v. Tore Kval, systemisk terapeut

2002

Om bruk av eventyr i terapeutisk arbeid.

v. Astri Hognestad, jungiansk terapeut

Forsiden