Ivaretakelse

Vi definerer oss selv som:

Modige – levende – inkluderende

 

Vårt fokus er rettet mot:

Å styrke medlemmenes faglige

identitet og tilhørighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstterapiforeningen arbeider ut fra visjonen:

”Vi er til for å uttrykke våre skapende evner.”

Forsiden